Updates

Categorie: Project

02f28042

De Jonge Wolf

Onder de titel DE JONGE WOLF begint het JCI Limburg najaarsproject vorm te krijgen!
Het is een spelformule waar leiderschap en de daaraan gekoppelde groepsdynamiek centraal staan. De wolf staat hierbij metafoor voor zowel de roedel als het alfadier.

Lees meer...