Updates

Oproep kandidaat-bestuurders: deadline 1 mei 2020

Work

Tijdens de AV op 15 februari 2020 werd Kenneth verkozen tot voorzitter van JCI Vlaanderen voor het werkingsjaar 2020-2021. Wie graag meewerkt aan het #DNA – jaar, twijfel niet langer en contacteer Kenneth (kenneth.dedecker@jcivlaanderen.be). Doen! Nu! Actie! 😉

Ga je de uitdaging niet uit de weg?

En voldoe je aan volgende criteria, conform het RIO?

  • een vormingsdag voor verantwoordelijken hebben gevolgd;
  • minstens een jaar deel hebben uitgemaakt van de Raad van Bestuur van een lokale afdeling;
  • minstens drie trainingen hebben gevolgd;
  • het bewijs hebben geleverd van actieve deelname aan commissiewerking binnen de vereniging.

Na overleg met Kenneth kan je je officiële kandidatuur indienen door het invullen van bijgevoegd formulier en dat te bezorgen aan huidig voorzitter van JCI Vlaanderen via voorzitter@jcivlaanderen.be vóór 1 mei 2020 (in cc aan Kenneth). Let op, het formulier moet ook ondertekend zijn door jouw lokale voorzitter.

#fire #dna

Vurige groet,

Isabelle Bouckaert
Voorzitter JCI Vlaanderen vzw 2019-2020