Training Institute Flanders

Het JCI TIF (Training Institute Flanders) is het overkoepelend orgaan van alle trainingen, trainers en kandidaat-trainers binnen JCI Vlaanderen. TIF richt zich op het creëren en faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden voor leden en de commissies waarin de leden samenwerken. Ons doel is actuele en prikkelende ontwikkelingskansen te bieden die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leden en zorgen voor een goede onderlinge samenwerking tussen leden en afdeling.

Op deze pagina's vind je informatie over het trainingsaanbod, hoe je een training organiseert en hoe je zelf trainer kan worden.

We lanceren 5 'trajecten', geconcentreerd binnen de pijlers van JCI, die voor afdelingen, naburige afdelingen of districten een inspiratiebron kunnen zijn voor het opzetten van een opleidingstraject. Uiteraard kan ook elk individueel lid voor zichzelf uitmaken binnen welke pijler hij/zij zich wil ontwikkelen.

Onze trainers vinden de voor hun relevante informatie, o.a. de onkostennota, terug op de pagina voor de trainers.

Daarnaast vind je zeer uitgebreide informatie over de Insightstrainingen en de meerdaagse opleidingen: Flanders Academy, Personal Dynamics & Train2Train

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Laat het ons weten via tifteam@jcivlaanderen.be

Veel plezier met het organiseren van opleidingen !