Over JCI

Lexicon

JCI heeft de gewoonte van in zeer specifiek jargon en uitgebreide reeksen afkortingen te spreken, hetgeen voor nieuwe (maar net zo goed voor ervaren) leden soms verwarrend kan zijn. Daarom vindt u hieronder een lijst met vaak gebruikte afkortingen en termen aan om u alvast wat wegwijs te maken in het taalgebruik.

AV

Algemene Vergadering, maandelijkse vergadering van een lokale, regionale of nationale afdeling waarop leden op de hoogte blijven van lopende zaken en leden (of voorzitters indien een AV van regionale of nationale afdeling) kunnen stemmen over bepaalde moties en stellingen.

B&N-Dag

Jaarlijks business- en netwerkingevenement van JCI Vlaanderen, telkens georganiseerd door een lokale afdeling. Doorgaans ergens in februari of maart.

BNA

Business & Network Ambassador, de persoon binnen een afdeling die zich bezig houdt met alle activiteiten die te maken hebben met business, professionele ontwikkeling en netwerken.

BWB

Belgium Wallonie Bruxelles, de Franstalige/Waalse tegenhanger van JCI Vlaanderen.

CD

CommissieDirecteur, de persoon binnen een afdeling die een commissie of werkgroep leidt die een activiteit organiseert of een project coördineert.

DM

District Manager, persoon die voorzitter is voor een district (in principe gelijk aan een provincie) en dus de leiding neemt over meerdere afdelingen en de communicatie tussen die afdelingen en de regionale/nationale afdeling op zich neemt.

DNA

District Network Ambassador, persoon die binnen een district verantwoordelijk is voor de Business en Netwerkactiviteiten en daardoor meestal ook de commissiedirecteur is van de provinciale voorverkiezing van de JCI Vlaamse Jonger Ondernemer van het Jaar.

DO

District Officer, bestuurders van het district die de DM assisteren in hun taken. Specifieke rollen voor DO’s zijn bijvoorbeeld DVV (District Vorming Verantwoordelijke) of DNA (District Network Ambassador).

DVV

District VormingsVerantwoordelijke, bestuurder die binnen het district verantwoordelijk is voor de vormingsactiviteiten.

EC

European Conference, de jaarlijkse Europese Conventie waarop leden vanuit heel Europa verzamelen voor netwerkevenementen, trainingen, keynotes, feestjes enz… Doorgaans in mei of juni.

EUKHT

European Knowhow Transfer, een jaarlijkse stage in het Europees parlement waaraan leden van JCI over heel Europa deelnemen. Het programma bestaat onder andere uit netwerken met leden uit andere EU-landen, bezoeken aan Europese instellingen en instanties, en het volgen van een Europarlementair tijdens zijn/haar dagelijks activiteiten. Doorgaans eind september of begin oktober.

FLAC

In onbruik geraakte afkorting in de volksmond voor de “Flanders Academy”, een intenstieve meerdaagse training omtrent leiderschap en teamwork.

GAP

Get Acquainted Party, de eerste avond van of voorafgaand aan een congres, bedoeld om alle aanwezigen voor de officiële start van het programma samen te brengen in een informeel kader.

IPP

Imediate Past President, de laatste voormalige voorzitter, namelijk die van het vorige werkingsjaar. Maakt deel uit van de Raad van Bestuur van zijn of haar opvolger, maar heeft daar geen stemrecht.

LRP

Longe Range Plan, een vijfjaarlijks plan dat wordt opgemaakt door een raad der wijzen om de visie, ambitie en strategie van JCI Vlaanderen vast te leggen voor de komende vijf jaren. Dankzij het LRP zorgen vijf opeenvolgende bestuursploegen voor enige continuïteit in een jaarlijks wijzigend kader.

LVV

Lokaal VormingsVerantwoordelijke, de persoon binnen een afdeling die zich bezig houdt met het organiseren en promoten van vormingen en trainingen voor leden.

NCN

Nationale Conventie / Convention Nationale, de jaarlijks georganiseerde nationale conventie of nationaal congres. De organisatie is in handen van een lokale afdeling, in opdracht van JCI Belgium. Doorgaans ergens in september.

PD

In onbruik geraakte afkorting in de volksmond voor de “Personal Dynamics”, een intenstieve meerdaagse training om uw persoonlijke doelen te ontdekken en leren waarmaken.

PP

Past President, voormalig voorzitter van een lokale, regionale of nationale afdeling.

RIO

Reglement van Inwendige Orde, de algemene regels en voorwaarden voorzien voor de werking van een JCI afdeling. Het RIO is in principe verschillend per afdeling.

RVB

Raad Van Bestuur, de dagelijkse leiding (of regering) van een afdeling. Onder leiding van een voorzitter, aangevuld met een secretaris, penningmeester, juridisch adviseur, BNA, LVV, bestuurders en een past-president. De leden van de RVB zijn voor één jaar verkozen in hun functie.

SAV

Statutaire Algemene Vergadering, bijzondere versie van de AV waarop wijzigingen aan de statuten worden gestemd, een nieuw bestuur verkozen wordt, het budget overlopen wordt en andere wettelijke en administratieve geplogendheden worden afgehandeld. Doorgaans helemaal aan het einde van een werkingsjaar.

Senator

Erelid of lid voor het leven, een persoon die door zijn of haar lokale afdeling werd voorgedragen aan de JCI Senate. Hij of zij krijgt de titel van Senator en blijft dus eigenlijk lid, maar heeft geen stemrecht meer tijdens vergaderingen.

SenSe

Seniors & Senators, de organisatie die het antwoord biedt op de vraag “wat na mijn veertigste verjaardag?”. Deze oud-leden en senatoren spreken enkele malen per jaar af om elkaar te ontmoeten op specifieke activiteiten of het SenSe-programma tijdens congressen.

TIF

Training Institute Flanders, de trainingsorganisatie van JCI Vlaanderen die zorgt voor de opleiding van gecertifieerde trainers voor de officiële JCI-trainingstrajecten, de kwaliteitscontrole ervan en de promotie van deze trainingen bij lokale afdelingen.

TIF-Fellow

Externe trainer, coach, spreker of bedrijf die vormingen aanbiedt aan JCI leden en als dusdanig door TIF geacrediteerd wordt om een specifiek aanbod onder de vleugels van JCI te promoten binnen JCI.

VC

Vlaams Congres of Vlaamse Conventie, de regionale variant van het NCN, eveneens georganiseerd door een lokale afdeling. Doorgaans in mei of juni.

Vlaamse JO

De voormalige naam van de “JCI Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar Award”, in de volksmond nog steeds de “Vlaamse JO”.

WC

World Conference, de jaarlijkse Wereld Conventie waarop leden vanuit heel de wereld verzamelen voor netwerkevenementen, trainingen, keynotes, feestjes enz… Doorgaans in november.