Voor leden

Bestuur toolkits

- Informatie en tips voor lokale Raad van Bestuur-

Lokale raad van bestuur

One year to lead! Elk afdeling kiest ieder jaar opnieuw voor een nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur. De samenstelling en vooral samenwerking van deze groep bepaalt in grote mate hoe succesvol een werkingsjaar  is.

- Guide to create an annual local action plan (2017)

Algemene vergaderingen 

- Template agenda Algemene lokale vergadering (bron: jci.cc)

Financien & penning

- Handboek penning

- Checklijst voor Commissarissen

- Informatie over de gebruikte boekhoudprogramma's binnen de lokale afdeling? Neem contact op met de penningmeester van JCI Vlaanderen.

Regelgeving

Wat is een VZW? Hoe richt u er een op? Hoe beheert u een vzw, en hoe kan u de vzw ontbinden? Deze informatie kan terug gevonden in een samenvattende brochure op de  website van de Federale Overheidsdienst Justitie onder publicaties.