Updates

Senatorendossiers

Het is zover, de eerste mogelijkheid binnen dit Improve-werkingsjaar om een senatordossier in te dienen voor een verdienstelijk lid van uw afdeling komt er aan.

Een senatortitel is de hoogste individuele onderscheiding die een JCI-lid kan ontvangen en wordt enkel toegekend aan JCI-leden die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan JCI.

De deadline voor het indienen van de pre-entry is 15 december 2022 om 23:59.

Voor de pre-entry volstaat het een mail met de naam van de kandidaat door te mailen naar:

voorzitter@jcivlaanderen.be (Voorzitter - Kjell Patteeuw) en in cc naar: secretaris@jcivlaanderen.be (secretaris – Mariet Defrancq)

Het eigenlijke dossier dient uiterlijk 15 januari 2023 om 23:59 in ons bezit te zijn.

Je voegt bij je aanvraag ook reeds het ingevulde internationale senate application form en mailt deze beide documenten door naar:

voorzitter@jcivlaanderen.be (Voorzitter JCI Vlaanderen - Kjell Patteeuw)
info@jci.be (Inkomend Voorzitter JCI Belgium - Eugénie Carrez)
secretaris@jcivlaanderen.be (Secretaris – Mariet Defrancq) 
De RvB van JCI Vlaanderen zal dan ook nauwgezet toekijken dat aan de vereisten worden voldaan, m.n.:
Minimum vijf jaar lid zijn (geweest) van JCI;
Lokaal voorzitter geweest zijn en/of commissiedirecteur van een ‘grote’ commissie
Voor zijn of haar afdeling een zeer verdienstelijke carrière hebben (gehad) binnen de vier pijlers van JCI
Een mentorrol hebben (gehad) ten overstaan van jonge en actieve leden binnen de lokale afdeling en daarbuiten.
ps: op 8 november 2022 hebben alle voorzitters van de lokale afdelingen de mail ontvangen met de nodige documenten hierin. 

Extra toelichting dankzij de voorzitter

Beste Jaycees,

Een belangrijke periode binnen dit werkingsjaar is ook aangebroken: het indienen van senatordossiers. Ik geef hier graag een beetje duiding bij.

De senatortitel is de hoogste individuele onderscheiding die een JCI-lid kan ontvangen en wordt enkel toegekend aan JCI-leden die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan JCI.

Je hoeft niet te wachten tot een lid bijna 40 is of zelfs de 40 al gepasseerd is om deze titel toe te kennen. Een dossier indienen omdat iemand 40 wordt en een aantal commissies gedaan heeft, heeft weinig zin. Een dossier indienen omdat een lid een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan onze organisatie, als eerbetoon voor het verdienstelijk lidmaatschap van de potentiële senator, dàt moet de reden zijn. Zorg zeker dat we dat uit het dossier kunnen afleiden, ervan uitgaande dat iemand die het dossier leest en de persoon niet kent, toch een correcte beoordeling kan maken.

Wie zijn “we” in dit verhaal? Wie beoordeelt de ingediende dossiers?

Wel, JCI Belgium en JCI Senate Belgium geven advies. Zij ontvangen de dossiers en bespreken deze binnen hun RvB om met een gezamenlijk standpunt over elk dossier naar de bespreking te komen. De RvB van JCI Vlaanderen bespreekt samen met de 5 laatste past presidents van JCI Vlaanderen én de voorzitter van JCI Belgium én de voorzitter van JCI Senate Belgium de dossiers. De huidige RvB-leden van JCI Vlaanderen én de 5 laatste past presidents van JCI Vlaanderen hebben stemrecht.

Niet elke beoordelaar kent het lid waarvoor het dossier wordt ingediend. Daarom is het van groot belang om alles waarheidsgetrouw en héél duidelijk te beschrijven in het dossier.

Positieve beoordeling? Fantastisch! Jouw afdeling zal binnenkort een senator rijker zijn. Dat is een hele eer voor het lid zelf maar zeker ook voor de afdeling. Dankzij het lidmaatschap van jouw afdeling heeft deze persoon al zijn of haar verdiensten kunnen verwezenlijken.

Geen positief resultaat de eerste keer? Je kan een dossier voor een potentiële senator nog twee keer indienen. Na een eerste indiening zonder positief resultaat, geef ik als voorzitter de nodige feedback om het dossier aan te passen of aan te vullen op basis van de bespreking. Dat geeft je de kans om het te optimaliseren en bij een volgende mogelijkheid om in te dienen, dat opnieuw te doen.

Ik hoop jullie hiermee voldoende info gegeven te hebben om meteen aan de slag te gaan met het schrijven van een dossier voor potentiële senatoren binnen jouw afdeling. Beloon deze uitzonderlijke leden met de hoogste erkenning die ze verdienen. Het kan bovendien andere leden motiveren om zich te laten inspireren voor nieuwe projecten.

Improve-groeten,

Kjell Patteeuw
Voorzitter JCI Vlaanderen 2022-2023

#Improve