Updates

Partner in de kijker: unizo

UNIZO info

Sinds dit werkingsjaar heeft JCI Vlaanderen een partnership met UNIZO. In de komende periode vertellen we meer over de inhoud van deze samenwerking, via dit eerste artikel stellen we hen graag voor aan jullie.

Wat doet UNIZO?

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, bestaat sinds 1948. In totaal verenigt UNIZO 110.000 zelfstandige ondernemers en kmo’s. Ofwel zijn ze rechtstreeks lid van UNIZO ofwel zijn ze lid via de meer dan 100 sectororganisaties die aangesloten zijn bij UNIZO. Daarmee is UNIZO de grootste ondernemersorganisatie van België. Zelfstandige ondernemers nemen risico, zorgen voor hun eigen loon en creëren welvaart en tewerkstelling. UNIZO wil de onmisbare en vernieuwende partner zijn voor en van deze zelfstandige ondernemers.

UNIZO BEHARTIGT DE BELANGEN VAN ONDERNEMERS

  • Op elk niveau:

UNIZO verdedigt ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaal-economische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse en Brusselse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie.

  • Met een sterke Studiedienst:

De UNIZO Studiedienst is hierbij de motor. Dit team van experts formuleert op basis van analyse en onderzoek concrete beleidsvoorstellen. Die moeten zorgen voor een beter ondernemingsklimaat. Ontdek de UNIZO-standpunten op www.unizo.be/standpunten

Wat werd in het verleden al dankzij UNIZO gerealiseerd?

1. Onder druk van UNIZO kwam er een pensioenstelsel voor zelfstandigen, later een verplichte ziekteverzekering, en uiteindelijk een volwaardig sociaal statuut voor alle zelfstandigen.

2. UNIZO maakt deel uit van de Groep van 10 waarbinnen het sociaal overleg gevoerd wordt. Zo zorgt UNIZO ervoor dat er loonakkoorden komen en dat de arbeidswetgeving voor evenwicht zorgt tussen werkgevers en werknemers.

3. UNIZO kaart al langer de toenemende belastingdruk voor ondernemers aan. Dat leidde uiteindelijk tot de verlaging van de vennootschapsbelasting van 33% naar 25% en zelfs naar 20% op de eerste €100.000.

UNIZO GEEFT INFO EN ADVIES AAN ONDERNEMERS EN STARTERS

Ondernemers die lid zijn van UNIZO kunnen onbeperkt en gratis bellen, mailen of chatten met de UNIZO Ondernemerslijn. Die geeft hen een persoonlijk eerstelijnsantwoord op al hun ondernemersvragen. Geen wachtrijen of keuzetoetsen, maar een instant advies door een UNIZO-adviseur of een doorverwijzing naar een expert. Bovendien biedt een sterk team van UNIZO-coaches advies op maat via individuele begeleidingstrajecten voor ondernemers.

Op de UNIZO-website

  • vinden ondernemers de recentste wetgeving over marktpraktijken, vergunningen, huren/verhuren, personeel,… via het UNIZO Kennisnet.
  • zijn 275 modelbrieven en -contracten beschikbaar.
  • staan interessante hulpmiddelen en kortingen: zoals een voordelige incassoservice om niet-betaalde facturen te laten invorderen en een platform van advocaten voor juridische bijstand.

Het maandelijkse zakenblad van UNIZO, ZO Magazine, de UNIZO Adviesbrief en de UNIZO Nieuwsmail staan vol handige tips, inspirerende ondernemersinterviews en nuttige informatie. UNIZO biedt een reeks praktische adviesgidsen en -pockets aan die een specifiek onderwerp volledig uitspitten. In de UNIZO Snelwijzer wordt in een korte fiche een praktische vraag snel en eenvoudig beantwoord. Beide zijn gratis voor leden.

UNIZO kan je ook volgen op sociale media

·        www.facebook.com/unizo  

·        www.twitter.com/UNIZOvzw  

·        www.linkedin.com/company/unizo

·        Instagram: @unizovzw

UNIZO BRENGT ONDERNEMERS SAMEN IN EEN STERK NETWERK

Opleiding- en netwerksessies

Geregeld organiseert UNIZO Actuasessies rond actuele onderwerpen of nieuwe overheidsmaatregelen. UNIZO-adviseurs en externe experts leren hoe ondernemers hierop kunnen inspelen en geven tips om sterker te ondernemen en de afzetmarkt te vergroten. Op de UNIZO-netwerkevenementen ontmoeten ondernemers veel collega-ondernemers.

De UNIZO Ondernemersacademie organiseert praktijkgerichte opleidingen, zowel online als offline, exclusief voor ondernemers. Het zijn opleidingen van hoge kwaliteit aan kmo-vriendelijke tarieven. In het UNIZO OndernemersForum werken ondernemers in een aantal sessies met een expert rond een bepaalde uitdaging. De experts reiken extra inspiratie aan en gaan in dialoog met de ondernemers. Zo krijgen de ondernemers relevante ervaringen en verwerven ze nieuwe inzichten.

UNIZO verenigt ook sectoren. UNIZO telt zo’n 120 aangesloten beroepsorganisaties uit uiteenlopende sectoren zoals distributie, industrie, bouw, vrije beroepen, diensten en elektro.

UNIZO in de buurt

In de meeste Vlaamse en Brusselse gemeenten behartigt een lokale ondernemersvereniging van UNIZO de belangen van de lokale ondernemers en organiseert ze lokale netwerkevents en infosessies. Ook de eindejaarsfeesten, het jaarlijkse Weekend van de Klant en andere plaatselijke UNIZO-activiteiten liggen in handen van lokale ondernemersverenigingen. Het bestuur van deze ondernemersverenigingen wordt opgenomen door lokale ondernemers of vrije beroepen, op volledig vrijwillige basis. De werking van deze lokale ondernemersverenigingen wordt ondersteund vanuit UNIZO Ondernemersvereniging, die een eigen raad van bestuur en algemene vergadering heeft.

Campagnes en events

Unizo organiseert daarnaast ook stevige campagnes en evenementen die ondernemers versterken en samenbrengen: de Startersroadshow, het Weekend van de Klant, het Topseminar, de Dag van de Ondernemer, de Dag van het Vrije Beroep,…

Wie bestuurt UNIZO

UNIZO wordt bestuurd door ondernemers-vrijwilligers en ondersteund door stafmedewerkers. De structuur van UNIZO Nationaal:

  • Voorzitter en gedelegeerd-bestuurder
  • Directieraad
  • Raad van Bestuur
  • Algemene Vergadering

De raad van bestuur en de algemene vergadering worden samengesteld door vertegenwoordigers uit de provincies, andere sectororganisaties en samenwerkende organisaties. De voorzitter is Peter Brysse (Attent Loyalty & Rewards) en de gedelegeerd-bestuurder is Danny Van Assche. Ze worden in de dagelijkse leiding bijgestaan door de directieraad. De directieraad zet de operationele en strategische lijnen uit van UNIZO.

Daarnaast is er een UNIZO-werking per provincie. De UNIZO-provincies maken via hun directeur deel uit van de Directieraad.

Meer info: www.unizo.be