Inspiratiecorner

Bingo Bastards 2.0

Project details


Naam project: Bingo Bastards 2.0

Lokale afdeling: JCI Gent

CommissiedirecteurLeentje Leutenez

Concept

Op zaterdag 4 mei zorgde JCI Gent voor een ontmoeting tussen 3 generaties in het Gentse rusthuis “Ter Rive”. Naast de rusthuisbewoners zélf en een groep kin- deren met een moeilijke thuissituatie uit Jeugdzorg De Liaan, werd het gezelschap vervolledigd door leden van JCI Gent, die op voorhand alle contacten gelegd had- den. Na een ludieke kennismaking waarbij mensen van alle leeftijdscategorieën met elkaar in contact kwamen mits een vragenspel, werd een interactieve bingo gespeeld.

Alle deelnemers konden zich tegoed doen aan de frisdranken en versnaperingen die JCI Gent door sponsoring had bijeengebracht. Bij het spel konden de deelnemers snoeppakketten winnen.

Meer info, beeldmateriaal of links