Inspiratiecorner

JCI Connect

Project details


Naam project: JCI Connect

Lokale afdeling: JCI Leuven

Commissiedirecteur: Jasper Kerremans

Concept

Vluchtelingen zijn een van de grote problematieken van het moment in Europa. Oningevulde jobs ook. Daarom besloot JCI Leuven een project op te starten dat vluchtelingen begeleidt naar de professionele markt. De opzet was een werkende “local” aan te stellen als mentor van een anderstalige nieuwkomer in Leuven.

Een Europese VZW, AIF+, was de ideale partner omdat deze gespecialiseerd is in het bege- leiden van mentor-mentee koppels maar een tekort had aan gemotiveerde mentoren.

JCI Connect organiseerde een dag “mentoring for dummies”. Hierop kwamen meer dan 30 geïnteresseerden af waarvan meer dan 10 mentor werden. Meer dan 25 vluchtelingen werden geholpen tot nu toe.

Meer info, beeldmateriaal of links