Inspiratiecorner

Transformers

Project details


Naam project: Transformers

Lokale afdeling: JCI Tielt

Commissiedirecteur: Roy Van Coillie

Concept

Onze regio kampt met een gebrek aan technische profielen. Dit is o.m. te danken aan de superieure sta- tus toegekend aan theoretische kennis en een inferieure status toegewezen aan praktische STEM-vaardigheden.

Met Transformers willen we de dingen in perspectief plaatsen en STEM-richtingen evenwaardig laten beoordelen. Met Transformers geven we jongeren die op 11 - 12 jaar een secundaire richting moeten kiezen de nodige inzichten om die keuze met kennis van zaken te maken. We doen dit aan de hand van het assembler- en en programmeren van een robot, waarbij we ons niet richten op de theoretische wiskunde, natuurkunde of toegepaste wetenschappen, maar op het aanwakkeren van ervaring, betrokkenheid en interesse in techniek, robotica en programmatie
.
Door de interesse te wekken voor STEM-gerichte studierichtingen kan o.i. de doorstroming naar STEM-cursussen worden verhoogd, met als gevolg dat er op de middellange termijn meer technisch geschoolde profielen de arbeidsmarkt zullen betreden.

Meer info, beeldmateriaal of links