Updates

Woord van de Voorzitter

Jonathan v2

Beste lezer, 
 
De tijd vliegt, ook bij JCI Vlaanderen. Nog maar net is de Algemene Vergadering van september en de Open Vormingsdag achter de rug of de Algemene Vergadering van november staat al voor de deur. Noteer alvast 19 november in uw agenda. Place to be? Waarschijnlijk Aalst, wordt zo snel als mogelijk bevestigd.  

Maar terug naar de AV van september en de Open Vormingsdag. Over dat laatste leest u meer in een ander stuk. 
25 september, UCG Mechelen. Een speciale dag. Niet alleen de eerste Feniks-AV van het werkjaar, maar ook de allereerste gecombineerde AV ooit. In de voormiddag JCI Belgium, JCI Vlaanderen in de namiddag. En daartussen een keynote van de nieuwe partner EY. 

Mijn 2 Kjellen worden zonder probleem verkozen. Ook het budget van vorig en huidig werkjaar worden met de nodige animo goedgekeurd. Centraal in het debat: inzetten op ledenwerving en ledenbehoud. Een jaarlijks terugkerende vaststelling, ook al blijft het ledenaantal na Corona status quo.  

En we gaan er mee aan de slag. Zowel vanuit communicatie, logistiek en internationalisme gaan we met de vraag aan de slag. Director Lieselot Beckers neemt alvast enkele initiatieven richting voorzitters, bestuurders en leden.
 
Maar ledenwerving en -behoud is een taak van elk van ons. We mogen niet verwachten dat geld zaligmakend is. Potentiële leden liggen nu eenmaal niet te grabbel in de supermarkt, maar moeten aangetrokken worden door sterke projecten, georganiseerd door actieve afdelingen met enthousiaste leden. En dat begint lokaal. Ga dus aan de slag met leuke projecten. Zet ze in de kijker via sociale media en pers en ga actief op zoek naar nieuwe leden die passen binnen het dan van uw afdeling.  

En dan hoop ik dat wij, maar ook jullie, in november al een eerste positieve stand van zaken kunnen geven. 

#FNX 
Jonathan