Updates

Vergeet het UBO-register niet aan te vullen

UBO JCI bron FOD

Sinds 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Wat?

Er moet aan de hand van een document bewezen worden dat diegene(n) die in het UBO-register als uiteindelijke begunstigde(n) werd opgenomen, de juiste is/zijn. Met andere woorden, uit een document moet blijken dat de bestuurders van de afdeling die opgenomen werden in het register, ook effectief de bestuurders zijn.

Welke document?

Voor vzw’s kan dit bewezen worden aan de hand van:

  • het benoemingsbesluit van de bestuurders (= getekende notulen),
  • of de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voorlopig zijn de documenten die opgeladen worden op het platform, enkel raadpleegbaar door de bevoegde autoriteiten (en dus niet door anderen (zoals een burger)).

Echter bevatten notulen vaak veel meer informatie dan louter en alleen de benoeming van de bestuurders, waardoor de voorkeur uitgaat naar de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tegen wanneer?

Jullie hebben tijd tot 30 april 2021 om de documenten op te laden.

Sanctie?

Een administratieve geldboete van 250 tot 50.000 euro en een strafrechtelijke boete van 400 tot 40.000 euro.

!!! Het is belangrijk om op te merken dat de sanctie niet door de vereniging wordt gedragen, maar opgelegd wordt aan de bestuurders zelf. !!! 

Opgelet: Niet-éénmalig

Van belang te weten is dat de verplichtingen die opgelegd worden betreffende het UBO-register geen éénmalige actie vereist maar de informatie op permanente basis moet worden overgemaakt.

Ieder jaar opnieuw moet de situatie bevestigd worden (indien deze ongewijzigd is) dan wel binnen 1 maand volgend op een wijziging (in het bestuur) aangepast worden in het UBO-register.

Vragen?

Mail naar legal@jcivlaanderen.be

 Eugénie Carrez