Updates

Oproep Districtsmanagers: deadline 15 april 2020

Work

Naast een nieuwe RvB in het nieuwe werkingsjaar, worden de DM's (districtsmanagers) verkozen door de eigen, lokale voorzitters van het district waarvoor ze opkomen. Wie graag meewerkt aan het #DNA-jaar als DM, de liaison tussen jouw district en JCI Vlaanderen, dien dan jouw kandidatuur in voor 15 april 2020.

Ga je de uitdaging niet uit de weg?

En voldoe je aan volgende criteria, conform het RIO?

  • een vormingsdag voor verantwoordelijken hebben gevolgd;
  • minstens een jaar deel hebben uitgemaakt van de Raad van Bestuur van een lokale afdeling;
  • minstens drie trainingen hebben gevolgd;
  • het bewijs hebben geleverd van actieve deelname aan commissiewerking binnen de vereniging.

Na overleg met Kenneth kan je je officiële kandidatuur indienen door het invullen van bijgevoegd formulier en dat te bezorgen aan huidig voorzitter van JCI Vlaanderen via voorzitter@jcivlaanderen.be vóór 15 april 2020 (in cc aan Kenneth). Let op, het formulier moet ook ondertekend zijn door jouw lokale voorzitter.

#fire #dna

Vurige groet,

Isabelle Bouckaert
Voorzitter JCI Vlaanderen vzw 2019-2020