Updates

Ondernemers voor de Klas

Ondernemers voor de klas quote

De arbeidsmarkt vraagt om medewerkers met vakkennis en een grote dosis aan sociale en ondernemende vaardigheden. De wereld verandert steeds sneller en wie alle veranderingen bij wil houden, moet anticiperen en zichzelf blijven ontwikkelen. Dit met als belangrijk doel de economie toekomstbestendig te maken.

Sinds enige jaren trekken Vlajo en JCI Vlaanderen in partnership aan de kar van jong ondernemerschap. Zo werken we vanuit JCI Vlaanderen heel nauw samen rond Ondernemers voor de Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Elk jaar zijn we erin geslaagd meer van onze Jaycee Ondernemers voor een Vlajo klas te krijgen dan het jaar voordien. Uit evaluaties van voorgaande edities waren we zeer blij te vernemen dat JCI-sprekers erkend worden om hun kwaliteit en passie voor de job. We zijn dan ook dikwijls het snelste “uitverkocht”. Hoogdringend weer meer JCI-sprekers nodig dus.

Net als JCI inspireert en stimuleert Vlajo jongeren om hun eigen ondernemende competenties te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij is Vlajo actief in de leeftijdscategorieën waar onze toekomstige leden toe behoren. Voor ons dus een uitmuntende kans om JCI-ambassadeurs te zijn binnen het kader van een Vlajo project en toekomstige instroom te bevorderen.

Ieder school- en academiejaar brengt Vlajo vele honderden ondernemers, bedrijfsleiders en managers voor de klas of in de aula. Bedoeling is deze jongeren een beter beeld te geven van wat ondernemen en werken in een onderneming vandaag betekent en hen zo te helpen bij hun nakende studie- of beroepskeuze. Laatstejaarsleerlingen uit het secundair en hoger onderwijs willen weten wat bedrijven van hen verwachten en welke vaardigheden nodig zijn om succesvol mee te draaien als ondernemer of als ondernemende werknemer in het bedrijfsleven.

Daarenboven kunnen jullie als ondernemende JCI leden, perfect getuigen welke enorme meerwaarde het lidmaatschap van JCI kan meebrengen.

Topondernemer Wouter Torfs, CEO van schoenenketen Torfs, trok editie 2019 op gang. Tijdens z’n gastles sprak hij met de laatstejaarsleerlingen van het Sint-Janscollege Meldert over het belang van ondernemerschap en over het functioneren van en het werken in een bedrijf.

De sfeer van Ondernemers voor de Klas 2019 opsnuiven?

Bekijk de AFTERMOVIE en RobTV Nieuws reportage van Ondernemers voor de Klas 2019.

Goesting om deel te nemen aan Ondernemers voor de Klas 2020?

Neem tussen 13 januari en 6 maart 2020 deel en inspireer onze jongeren tijdens een twee uur durende gastles met uw expertise, passie en energie! Zo treed je in dialoog met jongeren die misschien morgen bij jou solliciteren en tewerkgesteld worden. Het thema van je gastles en de doelgroep waarvoor je wenst te spreken bepaal je volledig zelf.

Hoe inschrijven?

Als je al eens deelnam in een voorgaande editie, kreeg je reeds een rechtstreekse mailing van Vlajo met de nodige info. Vergeet in het registratieformulier niet aan te geven dat je via kanaal ‘JCI’ bent geregistreerd. · Nam je nog niet deel, bezorg dan uw coördinaten aan Arne Vanes. Indien u reeds deelnam en uw mailadres is gewijzigd is t.o.v. een vorige editie, geef me dan graag uw nieuwe gegevens door.

Meer info vind je op de Vlajo-website of via Arne Vanes.