Updates

TIF

Nieuws van TIF

Open Vormingsdag 2019 v3

Ook in oktober zat TIF niet stil. We verzamelen alle nieuwigheden van deze maand in dit artikel.

Nieuw op de website

De oude website van JCI TIF werd offline gehaald ! Alle informatie m.b.t. JCI TIF werd geïntegreerd in de website van JCI Vlaanderen: jci.vlaanderen/tif.

Uiteraard staan we niet stil en worden nog wekelijks wijzigingen doorgevoerd op de website.

Trainers vinden er onder andere de onkostennota terug. En op de inspiratiepagina vind je een aantal trajecten terug die jou, je afdeling of het district aanzetten tot het op poten zetten van een opleidingstraject. Andere ideeën mogen steeds gemaild worden naar tifteam@jcivlaanderen.be.

Go & discover!

JCI Presenter

De JCI Presenter, een klassieker binnen het aanbod van JCI TIF, werd in de maand oktober 2 keer georganiseerd. Niet onlogisch met de JCI Train2Train in het verschiet. Zowel in Lier op de Openvormingsdag als bij JCI Waasland werden zo’n 24 deelnemers ondergedompeld in de wondere wereld van de presentatietechnieken. Proficiat aan de deelnemers!

JCI Train2Train : plaatsje vrij

Er is een plaatsje vrijgekomen voor het JCI Train2Train weekend van 9-10-11 november. Enige voorwaarde: de JCI Presenter gevolgd hebben. Meer info hieronder.

Elk jaar organiseert JCI TIF in samenwerking met een lokale afdeling de JCI Train2Train, dit jaar in het mooie Gent onder de vleugels van Leentje Leutenez (JCI Gent). Alle praktische informatie is te vinden op de Facebook-pagina.

Openvormingsdag in Lier

“De afwezigen hadden ongelijk.” Dat moet zowat de algehele conclusie zijn na afloop van de Openvormingsdag in Lier. Mijn oprechte dank aan Kjell Spruyt en Kenneth De Decker om minder dan 24 uur voor de start van het event wegens omstandigheden de Sales training over te nemen.

Enkele lovende woorden van onze aanwezigen:

Boeiende SALES TRAINING gegeven door Kenneth De Decker en Kjell Spruyt op de vormingsdag van JCI Vlaanderen” – Michiel Vandewalle (JCI Kortrijk)

Prachtige training van Maarten Van Damme: Word een superprofessional en gelukkig op/in je werk dankzij jobcrafting. Quote van de dag : The next big thing will be a lot of small things...” – Goran Vanneste (JCI Damme)

Open Vormingsdag georganiseerd door JCI Lier. Indrukwekkend bezoek aan industriële drukkerij Antilope De Bie en een fantastische improvisatie voor public speaking door de onnavolgbare Jonathan Schuermans! #jci #jcilier #jcivlaanderen #ditisjci #vormingen #netwerk #fun” – Joke Raes (JCI Antwerpen)

Wel nemen JCI TIF en JCI Vlaanderen de feedback ter harte die we rond de OVD kregen voor de organisatie van de OVD van 2020. We zijn trouwens nog op zoek naar een afdeling die die prachtige event wenst te organiseren. Kandidaten mogen zich steeds melden bij voorzitter@jcivlaanderen.be en tifteam@jcivlaanderen.be.

Proficiat Nele & Tim

Na afloop van de Wegwijs, georganiseerd door JCI Waasland op 10 oktober, kregen Nele De Roos (JCI Brugge) en Tim Beullens (JCI Lier) het leuke nieuws dat zij vanaf heden officieel trainer zijn van de Wegwijs.

Proficiat vanwege JCI Vlaanderen en JCI TIF.

PRAKTISCH

Training boeken

Omwille van een aantal efficiëntie redenen dient het boekingsformulier verplicht gebruikt te worden. Deze is op de nieuwe website terug te vinden onder elke training.

Komende trainingen

Hou voor de komende trainingen de kalender (en de Facebookpagina’s van de diverse afdelingen) in de gaten.