Updates

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wetboek v2

Nieuw op 1 januari 2020 – Wat nu? ​

Geen stress, we kunnen allen op ons gemak de laatste dagen van 2019 vieren, zonder ons al te veel zorgen te maken over de nieuwe vzw-wetgeving.  ​

Indien je het antwoord weet op de 4 onderstaande vragen, dan ben je er helemaal klaar voor : ​

1. Wat moet je zeker gedaan hebben (en eigenlijk al lang gedaan moeten hebben) vóór 31 december 2019? ​

Antwoord
: Het UBO register hebben ingevuld.​
 ​
2. Waar moet je voorafgaand rekening mee houden voor de eerste komende AV in 2020? ​

Antwoord
: De oproeping van de AV dient tenminste 15 dagen vóór de AV te gebeuren (ongeacht wat de statuten bepalen).​

3. Waar moet je op letten tijdens de eerste komende AV van 2020? ​

Antwoord: Onthoudingen, namelijk deze worden niet in de teller, noch in de noemer meegerekend bij de stemming van beslissingen. ​

4. Waarom moet je aandachtig zijn vanaf 1 januari 2020 bij het sluiten van overeenkomsten waarbij bestuurders van de Lokale Afdeling betrokken zijn? ​

Antwoord: Vanaf 1 januari 2020 is de belangenconflictenregeling van toepassing. Concreet betekent dit dat de bestuurder die getroffen is door een dergelijk conflict dit zal moeten meedelen aan zijn medebestuurders, waarover vervolgens een beslissing zal moeten genomen worden, die genotuleerd dient te worden. ​

Indien je het antwoord nog niet wist op de 4 voormelde vragen, dan weet je het nu en weet je in ieder geval waar je op moet letten. ​

Dit zijn uiteraard niet alle dwingende -en aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie hiervoor de checklist die eerder naar alle lokale voorzitters werd overgemaakt) die  per 1 januari 2020 van kracht gaan, maar het zijn wel enkele van de belangrijkste waar jullie ongetwijfeld onmiddellijk mee in aanrekening zullen komen. ​

Twijfels of vragen over iets? ​

Bel me, schrijf me, laat mij vooral iets weten over al jullie juridische twijfels en/of vragen.​

Eugénie Carrez
Legal
JCI Vlaanderen vzw 2019-2020