Updates

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen - statuten 

wetboek 750x500 1 750x500

Vanuit de raad van bestuur van Vlaanderen wordt door Legal een model van statuten voorbereid, die in het voorjaar (maart 2020) zal worden overgemaakt aan de voorzitters van de Lokale Afdelingen.

Op die manier heeft iedere voorzitter van een Lokale Afdeling samen met zijn/haar bestuursleden de mogelijkheid om het model intern te bespreken en verder te modelleren. 

Legal blijft uiteraard ter beschikking voor al jullie vragen en verdere bijstand.

Eugénie Carrez
Legal JCI Vlaanderen vzw 2019-2020