Updates

Kerstwoord van de Voorzitter

Wij wensen jullie allen

Beste vrienden Jaycees,

Namens de voltallige raad van bestuur wens ik jullie een gezond, liefdevol en ondernemend jaar 2022 toe. Wie had kunnen denken dat we 2021 zouden afsluiten zoals we het zijn begonnen. Dat gezondheid opnieuw een kwetsbaar goed zou zijn en dat we wederom creatief zouden moeten worden om onze verbondenheid en ons ondernemerschap te kunnen uitdrukken.

Maar natuurlijk is dit nu, meer dan anders nog, onze wens voor jullie voor 2022: een gezond en liefdevol jaar, waarbij beperkingen het ondernemerschap in brede zin op geen enkele manier nog in de weg staan!

JCI zag zich tot de zomer, net als zovele mensen, verplicht om vooral digitaal te werken. De algemene vergaderingen schakelden over naar de gezelligste Zoom Room van Vlaanderen, dixit Kenneth De Decker, en ook jullie lokale afdelingen schakelde zijn werking om naar het wereldwijde web. Waarvoor nogmaals onze dank voor de niet aflatende inzet.

En toen kwam de zomer. Een nieuw werkjaar, een nieuwe bestuursploeg, een nieuw thema. En met de vrijheid in zicht. Ik kijk dan ook met plezier terug naar de publieke events die we sindsdien mochten organiseren: de Dag van de Verantwoordelijke in Zellik, de 1ste Algemene Vergadering in Mechelen, de Open Vormingsdag in Leuven en de 2de Algemene Vergadering in Aalst.

Verder kwamen ook de lokale afdelingen weer uit hun kot. Nieuwe projecten werden geboren en uitgestelde events konden eindelijk doorgaan. Het 50 jarig Lustrum van JCI Lier, de International Games Day van JCI Aalst, Cinérode van JCI Hasselt, de luchtdoop van Rêves de Gosse van JCI Brussel, JCI Bruxelles en JCI THOE en de Comedy Night van JCI Tielt om er maar een paar te noemen en zonder afbreuk te doen aan alle mooie projecten van andere afdelingen! Doe zo voort.

En nu met 2022 voor de deur zijn we weer wat voorzichtiger in onze contacten en bijeenkomsten. Laat dit echter geen domper zijn op de plannen die jullie hebben. Blijf elkaar ondersteunen, blijf elkaar motiveren en blijf vooral – op een of andere veilige manier – samenkomen om het jaar 2022 met goede moed aan te vatten. Want er staat nog veel op de kalender. We beraden ons nog even over de Inspiration Day, maar de 3de Algemene Vergadering op 22/02/2022 in Limburg krijgt stilaan vorm. Zo ook de vijf voorrondes van de Vlaamse Jonge Ondernemer én de finale. In april wordt op de 4de Algemene Vergadering nog de volgende voorzitter verkozen en we sluiten het jaar af met een knal van een Vlaams Congres (Light).

We wensen jullie een gezond, liefdevol en ondernemend 2022 toe, met veel verbondenheid, ruimte voor impact en een gezonde dosis humor.

 Jonathan,

Namens de raad van bestuur