Updates

JCI Vlaams Congres in Oostende verhuist naar 2021

mark your calender

Het jaarlijks Vlaams Congres van JCI Vlaanderen wordt georganiseerd door JCI Oostende Middenkust. Dit stond gepland in het weekend van 6 juni. Door de huidige Corona-maatregelen én het verbod om grote events te organiseren in de zomer vanuit de Stad Oostende, moesten er dus knopen doorgehakt worden.  

De raad van bestuur van JCI Vlaanderen, COC-director & voorzitter JCI Oostende Middenkust én het kandidaat-organiserend team van JCI Waasland voor het volgende Vlaams congres zaten afgelopen week digitaal samen. Een open gesprek zorgde voor een vlotte overeenkomst met duidelijke beslissingen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Het congres naar het najaar verplaatsen, zou een extra druk geven op het volgende werkingsjaar, dat start op 1/8/2020 en in conflict komen met andere traditionele events die reeds gepland zijn.  

Een nieuwe datum is bekend: 28 en 29 mei 2021

Daarom wordt het Vlaams Congres, georganiseerd door JCI Oostende Middenkust, verplaatst naar het weekend van 29 mei 2021. Twee weken later zal de Europese Conferentie in Duitsland plaatsvinden, waardoor we toch een zekere spreiding van activiteiten in de agenda voorzien.  

COC-director Olivier Brackx: "Het was een zeer moeilijke beslissing, maar nu kunnen we met de commissie vooruitkijken naar 2021." 

Wat zal er gebeuren in 2022-2023?  

JCI Waasland werd ook betrokken in de gezamenlijk beslissing, gezien zij de kandidatuur aan het voorbereiden waren voor volgend jaar. Deze verhuis heeft ook impact op de nieuwe datum. Doordat JCI Brugge en JCI Houtland de Europese Conferentie 2022 organiseren (daar twijfelen we niet aan), zal er in dat jaar geen Vlaams Congres plaatsvinden. JCI Waasland blijft gemotiveerd en zal haar kandidatuur binnenkort lanceren voor de editie 2023.  

Commissiedirecteur Timothy Verellen van JCI Waasland: “JCI Oostende Middenkust verdient het om het geleverde werk te presenteren aan onze leden in 2021. We zullen massaal aanwezig zijn met onze afdeling in Oostende én met plezier onze kandidatuur indienen voor 2023.” 

Is er nog een afsluiting van het huidige werkingsjaar?  

Nu er duidelijkheid is over de komende edities, wordt de vraag ook gesteld: wat met het huidige werkingsjaar, hoe gaan we dit afsluiten? Vlaams voorzitter Isabelle Bouckaert:  

“Met pijn in het hart en toch een realistische blik op de huidige toestand, ben ik blij dat we samen tot deze beslissing zijn gekomen. Nogmaals een datum van de zomer of het najaar moeten verplaatsen naar later, is nefast voor de motivatie van de organiserende afdeling. Op deze manier is er duidelijkheid voor de komende jaren, ook dankzij het engagement van JCI Waasland.

Op 6 juni 2020 zal er een digitale AV georganiseerd worden met focus op de lopende zaken. Diezelfde dag zullen onze verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet worden op de jaarlijkse award ceremonie, dit jaar in een digitaal kleedje.”  

De communicatie en website van het VC 2021 wordt in de komende periode aangepast. We moedigen iedereen aan om zich massaal in te schrijven voor het VC 2021 bij JCI Oostende Middenkust en de kandidatuur van JCI Waasland binnenkort te steunen.