Updates

JCI Lier wil 14% kinderarmoede aanpakken

JCI Restart JCI Lier

JCI Lier wil 14% kinderarmoede aanpakken


In deze moeilijke tijden van hoge energieprijzen en uitzonderlijke inflatie, kwam het Lierse kinderarmoedecijfer onder de aandacht van JCI Lier. Enkele JCI-ouders kwamen, via hun kinderen, te weten dat sommige van hun medeleerlingen ‘s middags in de klas een lege brooddoos boven haalden. Een hartverscheurende situatie die geen enkele ouder ooit wil meemaken. Hierdoor besloot JCI Lier actie te ondernemen en het probleem bleek groter dan gedacht.

In de stad Lier bedraagt het aandeel kinderarmoede maar liefst 14%. Via Stad Lier, kwamen ze in contact met Home-Start Vlaanderen en de Lierse coördinator Cindy Daems. Zij staan gemiddeld 25 gezinnen bij met vrijwilligers en spelen in op de specifieke behoeftes van elk gezin. Uit de contacten met deze organisatie, bleek dat zaken zoals sociaal netwerk - continuïteit en beleving - belangrijker zijn dan een pure financiële bijdrage.

Problematiek kinderarmoede

Er zijn veel mogelijkheden om initiatief te nemen, toch moet er met zorg gekeken worden naar oplossingen. Kansarme gezinnen hebben een soort schaamte en willen daardoor niet zomaar naar grote initiatieven komen die enkel voor hen georganiseerd worden.

Na het gesprek met Home-Start wordt er binnen JCI Lier bekeken welke meerwaarde er geboden kan worden aan deze vzw in opstart binnen Lier. Anderzijds werd de vereniging verder geprikkeld om de uitdaging aan te gaan en het cijfer van 14% omlaag te krijgen. Hiervoor wordt er verder geëvalueerd welke mogelijkheden er bestaan, o.a. via contact met de basisscholen in Lier. Zo kunnen ze de kinderen in een natuurlijk én belangrijke omgeving een onvergetelijke beleving te bezorgen.

Op basis hiervan kan er op een geïnformeerde manier gekeken worden welke gerichte acties er in de toekomst ondernomen kunnen worden.

Een gek idee is ok

Tijdens de eerste brainstorm-sessies, werd er reeds nagedacht over het vullen van een cinemazaal met kinderen tijdens een leuke animatiefilm, het organiseren van een speelstraat en een tribune vullen tijdens een sportwedstrijd bij een Lierse club.

Iedereen die een goed idee heeft, mag JCI Lier contacteren om te kijken naar de samenwerkingsmogelijkheden: re start@jcilier.be.