Updates

Het nieuwe vennootschapswetboek: ook voor vzw's

wetboek 750x500 1 750x500

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – ook voor VZW’s

Alle lokale afdelingen hebben dezelfde bepaling in hun statuten, namelijk dat zij allen gebaseerd zijn op de VZW-Wet van 1921. Deze wet komt echter te vervallen als gevolg van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waar ook de VZW’s nu onder vallen.

Met andere woorden, iédere lokale afdeling zal haar statuten moeten aanpassen.

Vermoedelijk zal elke afdeling ook haar statuten op andere vlakken moeten aanpassen. Hieronder enkele zaken waar jullie zeker op moeten letten:

  • Er moet een precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de vzw nastreeft worden opgenomen én van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Met andere woorden, er moet ook opgenomen worden op welke (concrete) wijze het belangeloos doel nagestreefd wordt.
  • De oproepingstermijn voor de uitnodiging van de Algemene Vergadering is verlengd naar minimum 15 dagen (ipv 8 dagen).
  • Ieder lid op de Algemene Vergadering heeft een gelijk stemrecht (tenzij de statuten anders bepalen).
  • De statuten moeten (enkel) het Gewest bepalen waarin de zetel van de VZW is gevestigd.
  • De statuten moeten tevens verwijzen naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement (voor zover bestaand). Voor zover dit moet gewijzigd worden, kan dit gedaan worden het bestuursorgaan zelf (er is geen stemming op de Algemene Vergadering nodig).
  • Een paar terminologische wijzigingen:
    • De term “Raad van Bestuur” wordt vervangen door het “bestuursorgaan” of het “bestuur”.
    • Het “Huishoudelijk reglement” wordt “intern reglement”.

Voor zij die nu al in paniek zouden schieten … geen paniek!

De nieuwe regels (van dwingend recht, o.m. de aansprakelijkheidsregels) treden voor bestaande VZW’s pas in werking vanaf 1 januari 2020 (tenzij jullie nu al vrijwillig de nieuwe regels willen toepassen). En wat betreft de statutenwijzigingen moeten deze pas uiterlijk op 1 janauri 2024 geregeld zijn.

Op de volgende Algemene Vergadering van 25 mei zal nog nadere toelichting verstrekt worden.

Erik Langerock