Updates

Het #Fire jaar loopt op zijn einde

Fire

Hi Jaycees en sympathisanten!

Nu ik aan mijn voorwoord van de laatste nieuwsbrief van dit werkingsjaar begin, is het besef des te groter dat het een opmerkelijk en bijzonder jaar was. 1 ding staat vast: ons jaar staat voor eeuwig in ieders geheugen en de archieven gegrift. Ondanks de lockdown zijn we met z’n allen op zoek gegaan naar projecten die wel konden plaatsvinden. De digitale wereld bloeide open en daarmee legden we de fundamenten voor de toekomst.

De laatste Algemene Vergadering van het werkingsjaar wordt traditioneel ook beschouwd als de afsluiter van het jaar. Deze wordt normaal gezien ingebed in het Vlaams Congres, dat om begrijpelijke redenen niet kon doorgaan. Niettemin hebben we de AV én de awardceremonie toch digitaal gehouden. Zo werd de nieuwe Raad van Bestuur voor 2020-2021 verkozen en werden verdienstelijke leden in de – digitale – bloemetjes gezet. Proficiat aan de nieuwe bestuurders. Ik kijk ernaar uit in het komende werkingsjaar samen met jullie te tonen dat JCI inderdaad in ons DNA zit Proficiat ook aan de awardwinnaars en leden die een merit mochten ontvangen. Jullie kregen deze fantastische beloning van beste lid in een welbepaalde categorie door jullie afdeling

Ik ben élk JCI-lid enorm dankbaar voor jullie talrijke aanwezigheid op onze events, zodat we erin slaagden om dankzij jullie motivatie en enthousiasme het vuur te verspreiden in het hele JCI-landschap Ik nodig jullie graag uit om het beleidsplan van dit werkingsjaar er nog even bij te nemen. Als voorzitter is dat de leidraad om bij het afsluiten van het jaar jezelf te evalueren. Dat klinkt misschien “gewichtig”, hoewel ik ervan overtuigd ben dat iedereen met een plan, iedereen die een bepaald engagement aangaat, op het einde van de rit ook wil weten of de vooropgestelde doelen behaald werden. Behalve het uitstel van bepaalde events omwille van corona en bijsturing gedurende het jaar waardoor bijv. de Business Day werd weggelaten, kon ik vaststellen dat we met z’n allen met vlag en wimpel geslaagd zijn

We hebben nog één deadline, 15 juli 2020, waarop we de nieuwe senatorendossiers verwachten. Er werden opnieuw een aantal pre-entries ingediend. We kijken dan ook vol spanning uit naar de dossiers voor deze verdienstelijke leden. Binnenkort zal JCI weer een aantal leden voor het leven rijker zijn

Dit was niet het jaar dat we verwacht hadden toen we ons kandidaat stelden voor het voorzitterschap. Ik denk dat ik daarmee ook in naam van alle lokale voorzitters mag spreken. Toch hebben we er alles uit gehaald wat mogelijk was volgens de maatregelen. Ja, ik vind het jammer. Jullie hebben nog de helft van ons vuur niet gezien. Al die vlammetjes die nog staan te popelen om dat grote brandende vuur te vervoegen. Wel, laat ons dat samen doen! Met JCI in ons DNA zullen we het krachtige JCI vuur nog meer doen oplaaien Een onvergetelijk jaar achter de rug, een passioneel en boeiend jaar tegemoet!

“I got fire under my feet and I feel it in my heartbeat Oh you can’t put out all these flames You can’t keep me down in my seat I got fire under my feet and I feel it in my heartbeat Oh go get out of the blaze If you can’t take the heat”

Vurige JCI-groeten,

Isabelle Bouckaert
Voorzitter 2019-2020
JCI Vlaanderen vzw