Updates

Beloon, motiveer en ga de strijd aan met de war for talent!

Attentia

Om medewerkers te belonen en hun engagement te vergroten, kiezen steeds meer bedrijven voor een bonusplan. Bij een klassieke bonus houdt uw medewerker na alle heffingen maar 32,1 % van de brutokost over. Het is dus slim om in te zetten op bonusoptimalisatie, want op die manier gunt u uw werknemers extra netto en dat terwijl u kostenefficiënter te werk gaat. Hieronder lijst Attentia, partner van JCI Vlaanderen, graag de mogelijkheden op voor jullie.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Met dit systeem kunt u al uw medewerkers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een bonus toekennen. De voordelen zijn gebonden aan de collectieve resultaten van een (groep van) onderneming(en) of van een bepaalde groep van medewerkers. Interessant is dat er op deze voordelen (onder een maximale grens) geen bedrijfsvoorheffing of inkomstenbelasting hoeft betaald te worden. Bovendien houdt uw medewerker 109 % meer over dan met een klassieke bonus.

Winstpremies

Sinds 1 januari 2018 werd de winstpremie ingevoerd. Dit laat u toe om (een deel van) de winst in een bonus uit te keren aan uw medewerkers. Het betreft hier wel een collectief voordeel, dus de premie is van toepassing voor al uw medewerkers en kan niet op individuele basis toegekend worden.

Warrants

Als de maximale grens voor niet-recurrente voordelen wordt overschreden of bij individuele bonussen, zijn warrants een interessant alternatief. Uw medewerkers kunnen zelf beslissen of ze de toegekende warrants aanhouden of meteen verkopen, om zo op korte termijn een eventuele meerwaarde te realiseren. Het grote voordeel hierbij is de voorwaardelijke vrijstelling van RSZ-bijdragen. Met hetzelfde budget als bij een klassieke bonus houden uw werknemers netto ongeveer 39 % meer over én u bespaart als werkgever ook.

Bonus-groepsverzekering

In deze groepsverzekering wordt de bonus bepaald op basis van de behaalde doelstellingen. De premie wordt gestort in de groepsverzekering. Het kan hierbij gaan over een vast bedrag of een vast percentage; in functie van het loon of van de bedrijfswinst.

Ontdek in deze vlog de vele voordelen van bonusoptimalisatie

Onze legal consultant Lisa De Meyer geeft u alvast enkele boeiende inzichten mee.

Op zoek naar een geschikte partner voor het opstellen of optimaliseren van uw bonusplan?

Ga naar de website van onze partner Attentia en vul onderaan jouw gegevens in. Ze helpen je graag verder!