Updates

Beleidsplan van een vurige Isabelle

Fire


Isabelle laat weten ons allen hartelijk te danken voor ons vertrouwen in en onze steun voor haar voorzitterschap van JCI Vlaanderen komend werkingsjaar. Hieronder vinden jullie nogmaals de kern van haar ontwerp-beleidsplan dat nu verder zal uitgewerkt worden met de nieuwe bestuursploeg.
 

Doelen werkingsjaar 2019-2020

 • De betrokkenheid van de leden op het regionale niveau verhogen door hen activiteiten met meerwaarde voor eigen lidmaatschap aan te bieden;
 • De leden ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling door kwalitatieve vormingen te organiseren die hen helpen bij het ontwikkelen van of verder bekwamen in hun leiderschapskwaliteiten;
 • De visibiliteit van JCI, de lokale afdelingen en hun leden, binnen en buiten de eigen vereniging verhogen door het aanreiken van tools om zowel sociale media als pers invulling te geven met JCI-activiteiten;
 • Leden van onder de kerktoren halen door events buiten de eigen afdeling en bij uitbreiding buiten JCI actief te promoten;
 • De Districtsmanagers actiever betrekken bij het bestuur van JCI Vlaanderen door samen met hen de rol van Lokale Afdelingen Manager op te nemen;
 • De ledengroei stimuleren door boeiende vormingen en impactvolle projecten in de schijnwerpers te plaatsen;
 • Levenslange vriendschappen helpen opbouwen door samenwerking tussen alle leden uit lokale afdelingen in Vlaanderen en zelfs in België, Europa of op wereldniveau;
 • Kortom, het enthousiasme, de passie, de motivatie of ook wel het vuur dat in elk van onze leden brandt verspreiden binnen en buiten JCI.


Actiepunten werkingsjaar 2019-2020

 • Het organiseren van 3 Algemene Vergaderingen waarbij het formele aspect gecombineerd wordt met interactieve en leerrijke momenten;
 • Een projectenbeurs, met vertegenwoordiging van minstens 10 afdelingen, op poten zetten op de eerste AV in september 2019;
 • Parallel aan de eerste en tweede AV een training of workshop organiseren die leden toelaten om ervaringen uit te wisselen (de derde AV vindt plaats tijdens het Vlaams Congres waar reeds parallelle sessies worden aangeboden);
 • De Dag van de Verantwoordelijken (augustus 2019), de Inspiration Day (januari 2020) en de Business & Networking Day (maart-april 2020) opnieuw inrichten;
 • Minstens 1 Train-2-Train laten doorgaan met het oog op nieuwe, jonge trainers voor nieuwe of bestaande trainingen;
 • Het vormingsaanbod van TIF optimaliseren op basis van facts & figures en lokale afdelingen actief aansporen om trainingen te organiseren;
 • De Open Vormingsdag in de schijnwerpers plaatsen binnen en buiten JCI om meer dan 150 deelnemers te mogen verwelkomen;
 • De Flanders Academy laten plaatsvinden in het voorjaar van 2020 met opnieuw 20 à 25 deelnemers;
 • Alle lokale afdelingen tegen eind 2019 helpen om actief te worden op sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn en/of Twitter);
 • Een ondersteuningspakket aanbieden aan de lokale afdelingen voor het vlot bereiken van de pers en voor het schrijven van persberichten;
 • De Google Calendar op de website van JCI Vlaanderen updaten en toegankelijk maken voor alle lokale afdelingen;
 • De Districtsmanager actief betrekken bij het bestuur van JCI Vlaanderen en hen minstens 4 keer tijdens het werkingsjaar laten aansluiten bij de vergadering van de Raad van Bestuur;
 • Per district (of per groep van districten) minstens 1 districtsforum organiseren met boeiende invulling en promotie van JCI-activiteiten binnen en buiten het eigen district;
 • De voorrondes en de finale van de award JCI Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar 2020 opnieuw laten plaatsvinden en vanuit JCI Vlaanderen ondersteunen in de organisatie;
 • Nationale en internationale congressen en activiteiten promoten op elke bijeenkomst van leden van JCI Vlaanderen;
 • Uitwerken van een pakket aan waardevolle return voor de huidige en nieuwe partners van JCI Vlaanderen;
 • Actief op zoek gaan naar minstens 3 nieuwe partners voor JCI Vlaanderen met lange termijn contract;
 • Niet zomaar de organisator van enkele regionale events zijn maar collega-lid worden van alle leden binnen JCI Vlaanderen.