Insights Profiel @ JCI Lier

Details

Datum:
10 december 2019
Tijd:
tbc

Locatie

Lier

Persoonlijkheid

De deelnemers vullen vooraf een vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk verslag van ten minste 20 pagina’s dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving. Het uitgangspunt van het Profiel is dat ieder persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen. Aan deze training kunnen enkel JCI leden deelnemen, aan het profiel is een extra kost per persoon verbonden. Hou rekening met max 12 deelnemers voor deze training. Je kan deze training in een of twee dagdelen organiseren. Bij een dagdeel ligt de focus op jouw eigen profiel, bij twee dagdelen wordt er dieper ingegaan op de toepassingen van Insights.