Updates

Waarom ondernemen ondernemers eigenlijk? (onderzoek door de Antwerp Management School)

Deze blog kwam tot stand door de samenwerking van de Antwerpse Jonge Ondernemer met haar partner, de Antwerp Management School.

Beste (aspirant) ondernemer,

De literatuur rond ondernemerschap biedt een hele waaier aan artikels rond ondernemerschapsmotieven, en talrijke studies geven aan dat zowel economische als niet-economische motieven de keuze om te ondernemen beïnvloeden. Maar zijn de drijfveren van ondernemers de dag van vandaag nog in lijn met het traditionele beeld van ondernemerschap? En hoe worden ondernemersmotieven en toekomstplannen beïnvloed ten tijde van Corona?

Met dit doctoraal onderzoek aan de Antwerp Management School trachten we de grote rijkheid aan ondernemerstypes in kaart te brengen. 
Zeker gezien de uitdagingen in het huidige, snel veranderende economisch klimaat, is het van belang om ondernemersmotieven goed te begrijpen en te cultiveren, opdat beleidsvoerders de Vlaamse ondernemer beter kunnen ondersteunen.

Verder staat research over vrouwelijk ondernemerschap nog steeds in
de kinderschoenen. Slechts sinds de jaren ’80 komt vrouwelijk ondernemerschap meer naar voren in academisch onderzoek, maar er blijft een nood aan het beter begrijpen waarom vrouwen ondernemen en hoe zij succes bepalen. Eens we dat begrip hebben, kunnen we hen ook sterker gaan steunen en hun ondernemerschap doen toenemen. De voorstudies van dit onderzoek waren dan ook specifiek op vrouwen gericht. In deze bevraging zijn echter zowel mannen als vrouwen welkom om de survey te beantwoorden. Aan de hand van alle antwoorden kunnen we eventuele nuances in motieven en success drivers aan het licht brengen.

Mogen we uw hulp inroepen om aan de survey deel te nemen?

Dit zal ongeveer 15 minuten van hun tijd in beslag nemen en de gegevens worden geheel anoniem verwerkt. Mits interesse wordt na verwerking van de resultaten een rapport met de bevindingen aan de respondent toegestuurd. Ook voor JCI als organisatie is het mogelijk om een gericht rapport te verkrijgen over onze leden.

Het doel is om inzichten te kunnen bieden aan zowel ondernemers én beleidsmakers, opdat we samen het Vlaamse ondernemerschap extra kracht kunnen bijzetten. 

Alvast hartelijk dank voor uw interesse en steun!

Ondernemersmotieven bevraging


Voor meer informatie over dit onderzoek:

Ilse Daelman

ilse.daelman@ams.ac.be

Connect with me on LinkedIn

Antwerp Management School

Boogkeers 5, BE-2000 Antwerp