Testimonials

OlivierBrackx

Olivier Brackx

JCI Oostende Middenkust
Zaakvoerder Brackx Accountancy

CI betekent “geven en nemen”. Als je veel geeft, krijg je ontzettend veel terug.

Eventjes een lesje in Biologie (bron Wikipedia).
Iedereen weet dat een rups een larve is van een vlinder.Vrijwel alle rupsen hebben een waardplant, dit is de plant waar de rups van eet. Het hoeft geen aparte soort te zijn, soms zijn alle of veel soorten uit een geslacht of familie van planten ook goed. Bovendien moeten ze sterk groeien; bij veel soorten is de bijna volgroeide rups duizenden keren groter en zwaarder dan een net uit het ei gekropen rups. Het zijn hiermee de snelst groeiende organismen uit het dierenrijk. Ze vervellen meestal vier tot vijf keer in hun leven, iedere keer als ze uit hun jasje groeien barst de
huid open. Ieder stadium wordt een ‘instar’ genoemd, veel soorten zien er als kleine rups anders uit dan in het laatste stadium. Daarna vindt verpopping plaats, en komt de volwassen vlinder tevoorschijn. De duur van het popstadium verschilt van enige dagen tot maanden, afhankelijk van de soort en de omstandigheden. Sommige rupsen ontpoppen jammer genoeg nooit.

Toen ik eind 2010 voor de eerste keer in aanraking kwam met JCI, was ik totaal niet op de hoogte waar JCI voor stond. Het was dankzij mijn JCI-peter Niek Claeys, dat ik de eerste keer meeging naar JCI Oostende (ja toen was het nog zonder Middenkust). Achteraf gezien was dit een moment die mijn verdere loopbaan en ontwikkeling bepaalde. Ik was dus net voor de eerste keer vervelt als JCI rups en Niek was mijn waardplant waarvan ik kon eten. De mensen die ik dankzij JCI ontmoette, waren van dezelfde plantensoort. Ik kwam terecht in een toffe bende die volop bezig was met de kandidatuurstelling voor het Vlaams Congres 2012. Op mijn eerste JCI-vergadering ontmoette ik ook de overhead-projector van senator Theo De Beir. De legendarische TIF-training “Parlementaire Procedure” zal ik me altijd blijven herinneren.

Gaandeweg kwam ik ook in contact met de andere leden en afdelingen en dit wekte mijn interesse binnen de pijlers “Internationalisme” en “Business”. Dankzij enkele markante JCI-leden heb ik al onmiddellijk kunnen proeven van toffe projecten, denk maar aan het Vlaams Congres in 2012 (Antje tytgat en Tineke Vanlombergen) en de WestVlaamse Jonge Ondernemer (Tom Devolder).


De daaropvolgende jaren spitste ik me voornamelijk toe op het volgen van trainingen en commissiewerking en zo vervelde ik opnieuw een paar keer zoals de rups in zijn groei en oefende ik verschillende functies en mandaten uit. Na 8 jaar lid te zijn van JCI, kan ik wel stellen dat ik niet op dezelfde manier in het leven sta als dat het geval zou geweest zijn zonder JCI. Dankzij de ervaringen binnen onze vereniging sta ik sterker en verder dan 8 jaar terug. Zowel professioneel als privé heb ik nieuwe mensen leren kennen. Deze vriendschappen overstijgen JCI. JCI betekent “geven en nemen”. Als je veel geeft, krijg je ontzettend veel terug. Je kan het vergelijken met de ontwikkeling rups tot vlinder. Als kersvers lid kom je binnen als rups. Je eet en groeit van de ervaringen en het omgaan met ongekende situaties. Je hebt natuurlijk altijd de keuze ofwel steek je veel energie in je lidmaatschap van onze vereniging en zwaai je af, als supermooie JCI vlinder met een rugzak vol ervaringen en een netwerk ofwel blijf je oppervlakkig lid en blijf je een rups die nog aan het vervellen is en niet ontpopt tot JCI vlinder. Ik ben al lang geen rups meer, maar of ik ontpopt ben tot een supermooie JCI vlinder, laat ik aan jullie oordeel over :) .JCI geeft me vleugels.